Nachádzate sa tu

Projekty

Názov projektu

Termín začiatku realizácie projektu

Termín ukončenia realizácie projektu

Výsledky

Škola podporujúca  zdravie

1995

ukončený

Návyky k osvojovaniu zdravého život. štýlu.

CO

2004

ukončený

Vedieť duchaprítomne reagovať v neznámom prostredí v netradičných situáciách prevencia zameraná na bezpečné správanie detí.

Evička nám ochorela

2001

pokračuje

Zručnosti prvej pomoci

Enviroprojekt

2010

pokračuje

Prvotné povedomie v oblasti enviromentalistiky

Výchova k zdravému životnému štýlu

2010

pokračuje

 

Návyky k osvojovaniu zdravého životného štýlu

 

Ahoj kamarát

2005

pokračuje

Medzinárodný projekt na výmenu skúseností v oblasti pedprimárneho vzdelávania

Informáčik

2011

pokračuje

Základy informatiky na elementárnej úrovni , IKT

Projekt Orava

2011

pokračuje

Demokratické prístupy vo vzdelávaní