Nachádzate sa tu

Čo potrebujem do MŠ

Čo potrebuje dieťa do materskej školy......

Vedieť:

Ovládanie hygienických návykov (plienky v prostredí materskej školy nie sú prípustné), súčasťou hoho je aby dieťa vedelo oznámiť , že potrebuje použiť záchod

zvládnutá lokomócia – chôdza, chôdza po schodoch (s prikračovaním), beh

snaha samostatne jesť lyžicou a piť (aspoň na krátku dobu)

vysmrkať sa;

Priniesť: pyžamo, prezúvky  s uzavretou pätou, náhradné oblečenie

Poznámka : Dieťa musí mať všetky svoje veci (aj tie, ktoré má oblečené v MŠ) označené menom.

Odporúčania : Zopár rád, ktoré pomáhajú pri adaptácii dieťaťa v novom prostredí: 

pol roka pred nástupom do materskej školy poskytnúť dieťaťu skúsenosť s odlúčením od rodičov;  spočiatku na krátku dobu, neskôr aj na viac hodín

proces zaradenia sa do novej sociálnej skupiny, vychádzajúc z našich skúseností, uľahčuje krátke, vrúcne ranné lúčenie

prepájať domáce hry s dieťaťom na prostredie materskej školy

rozhovory s triednou učiteľkou viesť hlavne v období privykania si na škôlku v popoludňajších hodinách – vo veciach organizačných. Ak ide o rozhovor o dieťati, odporúča sa dohodnúť si s učiteľkou rozhovor mimo prítomnostidieťaťa

A  ZÁVEROM...

V posledných rokoch sa deti adaptujú v prostredí materskej školy veľmi dobre, ťažšie je to s adaptáciou rodičov... Dajte deťom pocítiť, že ste na ne hrdí, že ho veľmi ľúbite a pobyt medzi kamarátmi je tá najúžasnejšia vec. Strach vo vašich červených očiach mu istotu nedodajú. Akékoľvek otázky a obavy riešte otvorenou komunikáciou a učiteľkami. Veľa šťastia!