Nachádzate sa tu

Aktivity

SPOLUPRÁCA S VEREJNOSŤOU

 •   Spolupráca s korčuliarskym oddielom TJ HK Nitra  ,tréning na ľadovej ploche 
 •  Spolupráca s Tralaškolou na krúžkovej činnosti, výtvarné činnosti
 •  Spolupráca so školou plávania  Delfín, plavecká príprava
 •  Spolupráca s SPU Nitra, hydinová farma , vivárium
 •  Spolupráca s autoškolou Podsklan a Pohoda, projekt Bezpečne do školy
 •  Spolupráca s Coolege (anglický jazyk)
 • Spolupráca s Katedrou elementárnej pedagogiky a pedagogickej praxe UKF v konzultačnej činnosti a vzdelávacích programoch
 • Spolupráca s SPM AX NITRA spoločné akcie s rodičmi a deťmi, návštevy poľnohospodárskeho múzea
 •  Spolupráca s SPVŠ, návšteva EKO dní na strednej škole
 •  Spolupráca so zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie a s logopedickou poradňou
 •  V spolupráci s I. ročníkom ZŠ zabezpečiť kvalitnú prípravu 5-6 ročných detí a detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou na vstup do školy.
 •  Spolupráca so zahradkármi zo Zobora na jesennej  výstave ovocia a zeleniny

SPOLUPRACOVAŤ S 

 • Rádiom MAX
 • Políciou, Hasičmi
 • Červeným krížom
 • Regionálnym úradom verejného zdravotníctva

PREZENTÁCIA ŠKOLY NA VEREJNOSTI

 • akcie usporadúvane mestom Nitra
 • akcie organizované  v rámci medzinárodného projektu s českou republikou /Ahoj kamarát/
 • prezentácia detí v štúdiu RADIA MAX